Darželių tvarkelė  

Klausimų apie darželio tvarką niekada nepristingame, o patys tėvai ne visada gali juos užduoti pedagogams. Tad "nepatogius" klausimus užduoti darželių steigėjams bei vadovams imamės mes.

 

darz

 

Kas (ne)priklauso auklėtojai

Jaunėlį į darželį išleidome pusantrų metukų. Sūnus dar nemokėjo pats gražiai, neišsitepęs pavalgyti, o ir kelnytėse vis dar įvykdavo „avarijų“. Todėl darželyje visuomet jam palikdavome drabužėlių persirengti. Nepaisant to, gana dažnai rasdavome vaiką vaikštantį po grupę murziną, o kartais –  ir šlapiomis kelnytėmis. Auklėtoja, pamačiusi mūsų nepatenkitus žvilgsnius, tik skėsteldavo rankomis ir tiek. Labiausiai nerima kelia, ar šlapio neišves į lauką. Juk žiema. Norėtume sužinoti, ar mes turime teisę auklėtojų prašyti, kad šios pasirūpintų, jog vaikas persirengtų švarius drabužius? Kokios yra auklėtojų pareigos?“ – klausia Adomo mama.

Darželio vedėja: Be abejo, auklėtojos pareiga yra pasirūpinti darželinukų gerove: kad šie būtų saugūs, sotūs ir švarūs. Pastebėjusios, kad mažieji yra sušlapę, auklėtojos visuomet turėtų juos perrengti. Žinoma, jeigu tik yra kuo. Palikti spintelėje dar vieną komplektą švarių drabužėlių – tėvų pareiga. Tačiau nevertėtų pamiršti, kad auklėtoja yra viena, o vaikų – daug. Todėl visa darželio bendruomenė turėtų sutelkti pastangas mažųjų globai. Aš ir pati kartais einu padėti pačių mažiausiųjų auklėtojoms susiruošti į lauką.  Todėl jei auklėtojos neatidumą pastebėjote vos kartą ar du, siūlyčiau pedagogės nesmerkti. Kas kita, kai toks elgesys kartojasi nuolat. Tuomet tokio elgesio toleruoti negalima.

Kauno miesto savivaldybė: Puiku, kad Adomo mama atlieka savo pareigą ir pasirūpina papildomais drabužėliais. Reikalavimas, kad berniukas darželyje nevaikščiotų šlapias,  neabejotinai yra teisėtas. Auklėtoja privalo pasirūpinti vaikų saugumu ir higiena darželyje.

Pavyzdiniame auklėtojo pareigybių aprašyme įrašyta pareiga saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, užtikrinti jų fizinį ir psichinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt. Juk turbūt niekas nemano, kad šlapiam vaikui zylioti sveika ir gera.

 

Trumpam išėjo…  

Atėjusi pasiimti sūnaus iš darželio ne kartą esu radusi vaikus paliktus tik su auklėtojo padėjėja. Mat auklėtoja vis būdavo kažkur labai skubiai ir labai svarbių reikalų tvarkyti išėjusi. Auklėtojos padėjėja su vaikais tuo metu neužsiimdavo, tik prižiūrėdavo, kad šie nenusisuktų galvų. O neretai dar ir dirbdavo jai priklausančius darbus. Ar tokia situacija yra galima?“ – klausia Simono mama. 

Darželio vedėja: Kartais išties būna tokių situacijų, kai auklėtojoms tenka trumpam iš grupės išeiti, pavyzdžiui, pažymėti atvykusius ir neatvykusius grupės vaikus. Savo darželyje ir to stengiamės išvengti: kiekvieną rytą visose grupėse apsilanko dietologė, kuri ir atlieka šį darbą. Tačiau būna atvejų (pavyzdžiui, auklėtoja blogai pasijuto ir yra priversta eiti pas gydytoją, o surasti jai pamainą iš karto būna ne taip paprasta), kai su darželinukais lieka auklėtojų padėjėjos.

Mūsų darželyje šios darbuotojos yra labai jautrios ir išsilavinusios, todėl tikrai nieko blogo nenutinka, jeigu jos laikinai lieka su vaikais. Žinoma, jokiu būdu netoleruočiau, jeigu auklėtojos trumpam paliktų grupę, norėdamos parūkyti… O išgerti kavos ar arbatos galima ir grupėje vaikų pietų miego metu arba šiems pietaujant. Juk visi žmonės turi teisę į kavos ar arbatos pertraukėlę. Kodėl auklėtojos turėtų būti išimtis? Tačiau jeigu tėvai mano, kad auklėtojos piktnaudžiauja nuolat palikdamos darželinukus su padėjėjomis, visuomet gali apie tai pasikalbėti su pačiomis pedagogėmis, o jei šios problemos nepastebi – ir su darželio vadovu. Šis prireikus turi puikų įrankį, verčiantį darbuotojus būti geresnius ir atsakingesnius, – tai kategorijos, nuo kurių priklauso ir atlyginimas. Jų yra keturios: auklėtojo, vyresniojo auklėtojo, auklėtojo metodininko ir auklėtojo eksperto. Auklėtojas savo noru nuostatų nustatyta tvarka gali atestuotis ir siekti įgyti bet kurią kvalifikacinę kategoriją. Tačiau vien pedagogo norų nepakanka. Tam būtinas ir darželio vadovo pritarimas.

Savivaldybė: Auklėtojo padėjėjas nėra pedagoginis darbuotojas, tačiau daugelyje darželių jis nėra tik valytojas, bet ir dirba su vaikais: padeda grupėje tvarkyti buitį, darželinukams pavalgyti, pasirūpinti jų asmens higiena, susitvarkyti drabužius, avalynę. Auklėtojui padeda mažuosius išvesti pasivaikščioti į lauką, organizuoti žaidimus bei kitus užsiėmimus lauke, dalyvauja ugdant juos. Padėjėjas atsako už kitų jam pavestų funkcijų vykdymą, taigi, atsako ir už vaikų saugumą bei nelaimingus atsitikimus, kurie įvyktų dėl jo kaltės.

Tačiau Simono mama yra visiškai teisi, kritikuodama situaciją, kai grupėje vaikai paliekami tik auklėtojo padėjėjos priežiūrai. Tokia situacija prieštarauja teisės aktui, kuriame nurodyta, kad vienu metu grupėje su vaikais nuo gimimo iki metų amžiaus turi dirbti ne mažiau kaip du pedagogai, o su vaikais nuo metų iki septynerių turi dirbti ne mažiau kaip du darbuotojai, iš kurių – ne mažiau kaip vienas pedagogas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas).

 

 

Ligoniukų niekas nepašalins

Sūnus dažniau serga, nei eina į darželį. Auklėtojos pataria taip dažnai sveikatos pažymų, pateisinančių nelankytas dienas, nenešti. Neva dėl to gali sūnų, kaip labai retai ateinantį į darželį, išbraukti iš vaikų sąrašo“, – rašo Kajaus mama. 

Darželio vedėja: Niekas neturi teisės išbrauti vaiko iš darželio tik todėl, kad šis dažnai serga.

Savivaldybė: Vaikas į darželį po ligos gali būti priimtas tik tėvams pateikus gydytojo pažymą, kad jis yra sveikas. Ar dažnai sergantis ir retai darželį lankantis Kajus bus išbrauktas iš sąrašų, priklausys nuo konkrečioje savivaldybėje nustatytos tvarkos. Pavyzdžiui, Kauno miesto savivaldybės darželių direktoriai tokios teisės neturi.

 

Rinkliavos – tik savanoriškos

Darželyje, kurį lanko sūnus, pradėjo remontuoti baseiną. Iš kiekvieno darželinuko tėvų surinko po dešimt litų. Jokio dokumento, įforminančio šią sumą, kuri susidarė tikrai nemaža, niekas nepateikė. Ar tokios rinkliavos yra teisėtos?“ – klausia Danieliaus tėvai. 

Darželio vedėja: Žinoma, niekas neturi teisės reikalauti iš tėvų ką nors padaryti arba paremti finansiškai. Tačiau akivaizdu, kad darželiuose vis dar trūksta bendradarbiavimo tarp tėvų ir įstaigos. Labai gražu, kai vieni kitus supranta ir vieni kitiems padeda. Kalbama nebūtinai apie pinigus. Galima prisidėti prie darželio aplinkos puoselėjimo ir savo darbu. Tokiu būdu ugdomas bendruomeniškumas, kurį mato ir jaučia vaikai. Tačiau darželio vadovybė privalo pateikti išsamią informaciją ne tik apie tai, kokie darbai bus atliekami, bet ir kiek pinigų tam prireiks. O darbams pasibaigus pateikti tikslią finansinę ataskaitą.

Savivaldybė: Tėvų parama darželiui gali būti tik savanoriška. O ją gavę darželių vadovai turi pateikti viešą ataskaitą, kam panaudojo pinigus. Gauta parama turi būti buhalteriškai apskaičiuota, tėvai turi gauti dokumentus, įrodančius apie sumokėtas sumas, taip pat turėtų būti numatyta atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka. Mokestį už vaikų išlaikymą darželyje nustato šios įstaigos steigėjas. Jeigu jo patvirtintame sąraše minėtų mokesčių nėra, papildomų rinkliavų reikalavimas neturi teisinio pagrindo. Darželinukų tėvai neprivalo papildomai remti darželio, tai turi būti savanoriškas sprendimas, atsižvelgiant į šeimos finansinę padėtį. Be to, darželis gali rasti ir kitų finansavimo būdų, pavyzdžiui, panaudoti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšų.

Taigi Danieliaus tėvai turi teisę atsisakyti prisidėti prie darželio baseino remonto.

 

Bausmių toleruoti negalima

Šiuo metu vaikai ruošia šokį darželio šventei. Grįžęs iš darželio sūnus papasakojo, kaip auklėtoja vienam berniukui, kuris nelaikė už nugaros rankų, jas surišo juostele. Ar gali pedagogai vaikams taikyti tokias bausmes?“ – klausia Jogailos mama. 

Darželio vedėja: Šiuo atveju būsiu kategoriška – smurtaujantiems pedagogams darželyje ne vieta. Visuomet galima pasikalbėti su vaikais. Kartais padeda neilgas neklaužados pasodinimas ant kėdutės, kad šis galėtų ramiai pamąstyti, ką negero padarė. Tokiu būdu mažylis iš žaidimų erdvės pereina į apmąstymų erdvę. Tik svarbu, kad kėdė nebūtų atokiame grupės kampe. O paskui būtina su vaiku pasikalbėti, nepamirštant jo paklausti, ką šis sėdėdamas suprato.

Savivaldybė: Tokie atvejai neturėtų būti toleruojami.