Meilei praėjus lieka pareiga vaikams

Nutinka, tėčio ir mamos keliai išsiskiria. Ir tenka spręsti vaikų išlaikymo klausimus. Nesvarbu, kokio dydžio būtų jūsų meilė mažyliui, materialinio išlaikymo dydis priklauso ne nuo jausmų.

centrine

Konsultuoja advokatė dr. Natalija Kaminskienė

Mes įpratę kalbėti apie tai, kad vienokius ar kitokius „alimentus“ mokėti teks tėčiui. Tačiau, mielos mamos, tos pačios taisyklės galioja ir jums. Jei jūs nuspręsite, kad vaikeliu geriau gali pasirūpinti tėtis, teismas mažylio gyvenamąją vietą nustatys su tėčiu ir išlaikymą (taip vadinamus alimentus) priteis jums. Tik atminkite – tai bus jūsų pačios apsisprendimas, nes mažylis rinktis, pas kurį iš tėvų norėtų gyventi, dar negali. Užsienyje neretai vaikus imasi auginti tas, kuris turi geresnes gyvenimo sąlygas jiems išlaikyti. Tačiau Lietuvoje teismų praktika yra kitokia. Vaiko išlaikymas ir gyvenamosios vietos nustatymas yra atskiriami. Paprastai mažo žmogučio gyvenamoji vieta nustatoma su tuo, su kuriuo jį sieja glaudesnis ryšys (žinoma, jei tai nekenkia jo interesams). Paprastai tuo asmeniu būna mama, nesvarbu, kokia jos turtinė padėtis. Ir kuo vaikas yra mažesnis, tuo didesnė tikimybė, kad teismas būtent taip ir nuspręs.

 

Išlaikymas iki pilnametystės

Išlaikymas dažniausiai priteisiamas, kai vienas tėvų gyvena atskirai nuo vaiko. Nors tai nėra būtina sąlyga – alimentai gali būti priteisiami ir kartu gyvenantiems tėvams, kai šie nesirūpina savo atžala. Išlaikymas yra skiriamas iki pat pilnametystės ir kasmet kreiptis į teismą papildomai jau nebereikia. Sulaukęs pilnametystės vaikas nebetenka teisės į ankstesniu teismo sprendimu priteistą išlaikymą. Tačiau tais atvejais, kai jis mokosi mokymo įstaigų dieniniame skyriuje (pvz., dar nėra baigęs vidurinės mokyklos, mokosi universitete ar kolegijoje), pats negauna jokių pajamų ir dar neturi 24 metų, gali pats iš naujo kreiptis į teismą, kad šis priteistų jam išlaikymą, kol jam sukaks 24 metai arba jis nustos mokytis ar pradės gauti pajamas.

Pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus juos nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią. Išlaikymo priteisimas nutraukiamas tik tuomet, kai vaikas sulaukia pilnametystės, yra įvaikinamas arba miršta.

 

Priteisia ir bedarbiui

Kai kurie tėvai dvejoja, ar verta kreiptis į teismą dėl alimentų, nes mano, kad vargo bus daug, o priteista suma – menkutė, ypač jei juos turintis mokėti asmuo niekur nedirba arba uždirba nedaug. O kur dar teismo išlaidos…

Nieko panašaus. Verta žinoti, kad vaiko interesai yra svarbiausi. Teismų praktikoje yra suformuota tokia nuostata, jog vienam vaikui per mėnesį turi atitekti vieno minimalaus atlyginimo dydžio suma (325 Eur). O tai reiškia, kad vaikui išlaikyti kiekvienam tėvų turi būti priteisiama apie 160 Eur.

Net ir tais atvejais, kai tėvas (kuriam priteisiamas vaiko išlaikymas) gauna minimalią algą arba yra bedarbis ir registruotas darbo biržoje, nuo alimentų mokėjimo neišsisuks. Ypač tuomet, kai prašantysis priteisti išlaikymą argumentuos, kad šis asmuo dar gyvenant kartu uždirbo tikrai daugiau, o dalis pajamų buvo neoficialios. Tokiu atveju (ypač tuomet, kai jis yra jaunas, sveikas ir turintis gerą išsilavinimą) teismas žiūri gana nepatikliai – linkęs manyti, kad toks asmuo gauna neoficialias pajamas. Jeigu tokio fakto nepavyksta įrodyti, teismas teigia, kad jis turi visas galimybes gauti geresnį darbą arba dirbti keliose darbovietėse, kad uždirbtų pakankamai. Ir tokiu pagrindu priteisia pakankamai didelę sumą. Aišku, tai gali būti ne 160 Eur, bet tikrai ir ne 30 Eur.

Beje, ieškovus bylose dėl išlaikymo priteisimo teismas atleidžia ir nuo žyminio mokesčio. Vaiką privalo išlaikyti abu tėvai, atsižvelgiant į jų turtinę padėtį ir atžalos poreikius.

 

Kai išlaikomi keli vaikai

Išlaikymas priteisiamas visiems tos poros vaikams iš karto – dėl kiekvieno atskirai kreiptis į teismą nereikia. Tačiau kelių vaikų išlaikymo faktas yra vienas pagrindų sumažinti išlaikymo dydį. Pavyzdžiui, esant trims vaikams, kiekvienam jų išlaikyti gali būti priteista ne po 160 Eur, o pavyzdžiui, po 100 Eur. Taip sumažinama bendra alimentų mokėtojo finansinė našta. Aišku, ir šiuo atveju bus atsižvelgta į mokančiojo turtinę padėtį bei vaikų poreikius, ypač specialiuosius (pavyzdžiui, nulemtus sveikatos būklės).

 

Jei pasikeičia turtinė padėtis

Paprastai vaikui išlaikyti priteisiama fiksuoto dydžio suma – tiksliau, teismo sprendime nurodoma konkreti priteisiama suma, kuri nekinta. Tačiau reikėtų žinoti, kad pasikeitus turtinei padėčiai visuomet galima kreiptis į teismą dėl priteistos sumos dydžio pakeitimo. Tą gali daryti tiek mokantis alimentus, tiek juos gaunantis. Tik svarbu, kad nuo teismo sprendimo įsigaliojimo turtinė padėtis būtų pakitusi iš esmės (skirtumas tarp buvusių ir esamų pajamų neturėtų būti vos šimtas litų).

 

Kreiptis dėl vaikui išlaikyti priteistos sumos padidinimo ją gaunantis asmuo gali tuomet, kai:

Jo paties pajamos akivaizdžiai sumažėja. Tokiu atveju gali prašyti teismo, kad kitam tėvui tektų didesnė išlaikymo dalis.

Mokančiojo alimentus pajamos gerokai išauga.

Pasikeičia vaiko poreikiai. Pavyzdžiui, mažylis sunkiai suserga ir jam būtini brangūs vaistai, įvairios mokamos procedūros, vaiko ugdymas pradeda kainuoti daugiau.

Asmuo, su kuriuo auga vaikas, pats tapo neįgalus ir prarado dalį ar visą darbingumą.

 

Kreiptis dėl vaikui išlaikyti priteistos sumos sumažinimo alimentus mokantis asmuo gali kreiptis tuomet, kai:

Jo paties pajamos akivaizdžiai sumažėja. Paskolos paėmimas ir jos mokėjimas bankui šiuo atveju prie sumažėjusių pajamų nepriskiriamas, nes teismai į paskolas žiūri kaip į gerbūvio gerinimą. O juk šiuo atveju svarbiausia – vaiko gerovė.

Mokantysis alimentus įgijo prievolę išlaikyti kitą asmenį. Pavyzdžiui, jam gimė kitas (nebūtinai santuokinis) vaikas arba kas nors iš artimųjų tapo neįgalus (tik tuomet reikės įrodyti artimą giminystę bei išlaikymo teikimo būtinumą).

Jis pats tapo neįgalus ir prarado dalį ar visą darbingumą.

Gaunančiojo alimentus pajamos gerokai padidėjo. Taip gali atsitikti ir šiam asmeniui sukūrus kitą šeimą. Tačiau reikėtų žinoti, kad naujasis sutuoktinis neįgyja teisės į prievolę išlaikyti svetimą vaiką (jei jis nebuvo įvaikintas). Nebent jo pajamos būtų išties labai didelės ir dėl to akivaizdžiai pagerėtų kito sutuoktinio turtinė padėtis.

 

Perkami daiktai nėra alimentai

Kartais asmenys, kuriems yra priteisiamas vaiko išlaikymas, prašo teismo, kad dalis alimentų būtų priteisiama pinigais, o kita dalis – daiktais. Tikina taip norintys būti tikri, kad visi jų skiriami pinigai atitektų konkrečiai vaikui ir jo poreikiams tenkinti. Teismas to daryti nedraudžia. Tačiau tokiais atvejais būtinas gaunančiojo alimentus  sutikimas. Priešingu atveju būtina mokėti visą teismo priteistą sumą, kurią prireikus alimentų gavėjas turi teisę išsireikalauti kreipdamasis į antstolius.

Jeigu kyla abejonių, alimentų mokėtojas visuomet bylos dėl išlaikymo priteisimo metu gali prašyti, kad jam kiekvieną mėnesį būtų teikiama vaikui skirtų pirkinių finansinė ataskaita. Tik reikia pripažinti, kad tos ataskaitos yra gana dirbtinis dalykas, nes jas nesunku suklastoti. Tačiau buvo pastebėta, jog kartais tai drausmina.

 

Jei laiku neprisiteisėte

Paprastai išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, t. y. nuo vaiko gimimo. Tačiau jeigu dėl vienokių ar kitokių priežasčių laiku to nepadarėte, nesikrimskite – išlaikymo įsiskolinimas gali būti išieškotas atgaline tvarka, tačiau ne daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos.

 

Ar tikrai nepadeda išlaikyti?

Kai tėvai yra išsiskyrę, užtenka paties skyrybų fakto, kad būtų galima kreiptis į teismą dėl alimentų. Šiek tiek kebliau, kai dėl vaiko išlaikymo priteisimo kreipiasi kartu gyvenančios poros. Tokiu atveju šį faktą abiem pusėms tenka įrodyti. Jeigu tėvas ar mama visus pinigus išleidžia tik savo reikmėms arba yra tam tikrą laikotarpį išvykęs ir kartu negyvena, įrodyti, kad jis nesirūpina savo atžala, yra gerokai paprasčiau. Tačiau jeigu taip nėra, įrodyti gali būti sudėtinga. Reikėtų žinoti, jog vaiko išlaikymas nėra vien tik jo tiesioginių poreikių tenkinimas (kad būtų pamaitintas, aprengtas ir lavinamas). Jeigu asmuo apmoka sąskaitas už komunalines paslaugas (vandenį, elektrą, šildymą) ar moka kreditą, teismas taip pat gali pripažinti, kad jis rūpinasi šeima.