Nauja tvarka – į mokyklą galima anksčiau!

Šiemet rugsėjo 1-ąją į priešmokyklines grupes galės eiti ir 5-mečiai, ir 6-mečiai, o ateinančiais metais į mokyklas atitinkamai galės keliauti ir 6-mečiai, ir 7-mečiai. Jūsų teisė rinktis, ar norite vaiką leisti į mokyklą anksčiau, ar ne.

Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėjos LAIMOS JANKAUSKIENĖS, dar pernai tėvai, norintys leisti vaiką į mokyklą metais anksčiau, turėjo kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą ir gauti vaiko brandumo įvertinimą. Šiemet tvarka pasikeitė ir į mokyklą vaikus leisti anksčiau gali visi norintieji.

Nauja tvarka priimta todėl, kad Vakarų šalyse pastebima tendencija mokyklinį ugdymą ankstinti. Jei mokslai pradedami vėliau, neišnaudojamas labai intensyvus vaiko raidos etapas, per kurį jis gali įsisavinti daug naudingų dalykų. Be to, pastebima, kad vaikai dabar bręsta anksčiau, taigi ir anksčiau yra pasirengę mokslams.

 

Mokslas nuo 5-erių?

Pagal senąją tvarką, šį rudenį į priešmokyklines grupes be privalomo brandumo įvertinimo būtų keliavę vien vaikai, kuriems šiais kalendoriniais metais sukanka 6 m., bet rugsėjį į jas galės traukti ir tie, kuriems šiemet sukanka 5 m.

Kitaip tariant, jei tėvai nori, kad vaikas anksčiau eitų į mokyklą, jis ir gali ten eiti, bet prieš tai turi būti baigęs priešmokyklinę grupę. Jei vaikas gimęs rugsėjo–gruodžio mėnesiais, o tėvai nori, kad jis į mokyklą išeitų anksti, vadinasi, į priešmokyklinę grupę jis turėtų eiti dar būdamas 4 m.

Taigi dabar tėvai apie vaikų mokslus turi susimąstyti iš anksto. Mat nėra galimybės palankius priešmokyklinę grupę dar metus palūkėti, jei tėvams pasirodytų, kad visgi vaikas lankyti mokyklą dar per mažas. Tiesiog jei jums atrodys, kad pasiskubinote leisti vaiką į priešmokyklinę grupę ir mokslų krimsti jis nepasirengęs, turėsite patys ar padedami specialistų parengti jį mokyklai.

 

Ar verta skubėti?

Tais pačiais metais gimę vaikai labai skiriasi, o juos geriausiai pažįsta tėveliai, tad jie tikrai pajus, kas jų vaikui tiks labiau – ilgiau lankyti darželį ar anksčiau iškeliauti į mokyklą. Būna vaikų, kurie jau gimsta didesni, tvirtesni už bendraamžius ir vystosi intensyviai, – jiems tikrai tinka keliauti į ugdymo įstaigą anksčiau.

Pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamą vaiko brandumo įvertinimą gauti nebėra privaloma. Tačiau tai padaryti turi galimybę tie tėveliai, kurie dar abejoja dėl savo sprendimo. Gal būtų naudinga išgirsti, ar ne tik jums, bet ir specialistams atrodo, kad vaikas lankyti mokyklą yra pasirengęs.

Kad gautumėte brandumo vertinimą, turite kreiptis į gyvenamosios vietos Pedagoginę psichologinę tarnybą ar į Švietimo pagalbos tarnybą. Jai reikia, turite pateikti ikimokyklinio ugdymo įstaigos (jei vaikas ją lankė) auklėtojos rekomendaciją. Bus paskirta vertinimo data, o tada per 20 dienų nemokamai gausite išvadą apie vaiko brandumą. Beje, galutinį sprendimą priima tėvai.    

Ar tai panašu į egzaminą?

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus vadovo pavaduotoja VIDA GUDAUSKIENĖ: “Seniau, norint vaiką leisti anksčiau į priešmokyklinę grupę, nei tai numatyta Švietimo įstatyme, buvo privaloma gauti vaiko pasirengimo mokyklai brandumo įvertinimo išvadą-rekomendaciją. Tokia procedūra kai kuriuos tėvus šiek tiek gąsdino. Jie nė nenorėdavo klausytis pastebėjimų, kodėl kai kuriems vaikams dar verta pasilikti darželyje.

Dabar, kai vertinimas neprivalomas, tikimės sulaukti draugiškai nusiteikusių smalsių tėvelių, norinčių daugiau sužinoti apie savo atžalų galimybes. Pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų psichologai yra baigę mokymus dirbti metodika, kuria vertinama, ar vaikas pakankamai brandus lankyti mokyklą. Ši metodika – tai labai atsakingai parengtos, standartizuotos užduotys, skirtos vaikams. Tad jei tėvai abejoja, ar vaiką tinka leisti į priešmokyklinę grupę, ar geriau metus palūkėti, specialistų išvada tikrai gali būti jiems naudinga, nors jos laikytis ir nebūtina. Tiesiog tėvai gautų žinių tiek apie vaiko stipriąsias puses, tiek apie koreguotinas savybes. O gal net vertinimas padėtų pažvelgti į vaiką kiek kitu kampu.

Kaip viskas vyksta? Pirmiausia psichologas pasikalba su tėvais, užmezga kontaktą su vaiku. Su juo vėliau lieka vienas ir kartu praleidžia apie pusvalandį. Vaikui pateikiama jam įdomių užduočių. Tiriami jo pažintiniai gebėjimai bei socialinės ir emocinės funkcijos, jo elgesio ypatumai. Skaityti ar skaičiuoti nereikia, tai ne mokyklinio tipo užduotys.

Griežtų terminų, iki kada vertinama pasirengimo mokyklai vaikų branda, nėra, tiesiog tėvams reikia atsižvelgti į tai, iki kada jiems reikia pateikti prašymą lankyti priešmokyklinę grupę, ir įvertinimą gauti iki tol. Taip pat reikia turėti omenyje, kad metodika skirta vertinti vaikus nuo 4 m. 8 mėn. (jaunesnių vaikų vertinimas būtų netikslus).“

Kokie būna tėvai?

Galime išskirti kelis besikreipusių tėvų motyvus. Vieni jų sakė, kad vaikas smalsus, gudrus, viskuo domisi, o veikla darželyje jam jau mažiau rūpi, tad gal metas į priešmokyklinę grupę? Taip pat yra kreipęsi tėvų, kurių vaikas gimęs, tarkim, sausio 3 d., – tad argi jis negalėtų eiti į vieną priešmokyklinę grupę su tuo, kuris gimęs ankstesnių metų gruodžio 30-ąją?

Kreipdavosi ir tie tėvai, kurių draugų, pažįstamų vaikai išėjo į priešmokyklinę grupę anksčiau. Arba gal mamos forume patarė, kad skaitančiam ir skaičiuojančiam vaikui metas į priešmokyklinę grupę. Beje, tėvų, kurie norėjo vaikus į mokyklą leisti anksčiau dėl mados, daugiau buvo prieš keletą metų, o 2016–2017 m. jų sumažėjo.

Kokie būna vaikai?

Išties būna vaikų, kurie visų užduočių imasi su entuziazmu, pamatę užduotį dar nė neišgirdę klausimo supranta, apie ką eis kalba, likę be tėvų jaučiasi drąsiai. Ko gero, toks vaikas ir anksčiau išėjęs į priešmokyklinę grupę patirs sėkmę, jausis emociškai saugiai.

O būna atvejų, kai matyti, kad vaikas labai jaudinasi, ir prireikia laiko, kol jis bent šiek tiek atsipalaiduoja ir gali spręsti užduotis. Paprastai jaudinasi tie vaikai, kuriems tėvai pasirengimo mokyklai vertinimą pateikia kaip rimtą egzaminą, juos tam egzaminui ruošia, nors to tikrai nereikėtų daryti. Patarčiau šio įvykio nesureikšminti, kad vaikas neišgyventų.

Dar labai norisi tėvams pasakyti, kad tikrai nieko baisaus, jei jiems bus pasakyta, kad vaikui priešmokyklinės grupės lankyti nerekomenduojama. Mūsų vertinimas – tai ne intelekto koeficiento nustatymas, jis tikrai nereiškia, kad vaikas neprotingas. Gal jis labai gudrus ir smalsus, tačiau nedrąsiai jaučiasi tarp svetimų žmonių, nepasitiki savimi, kai lieka be tėvelių, ir priešmokyklinėje grupėje bei mokykloje jam kol kas būtų nejauku. Jam geriau dar pabūti ten, kur yra, žaidimų erdvėje.

Dažnai priešmokyklinės grupės, mokyklos lankymas labiau rūpi tėvams nei vaikui. Primygtinai jo skubinti neverta, į mokyklą jis bet kuriuo atveju išeis.