Vaikai gaus pinigų!?

Nuomonių apie naują įstatymą dėl vadinamųjų vaiko pinigų yra visokių, bet faktas, kad nuo Naujųjų metų naujoji tvarka jau įsigaliojo, taigi to dar nepadariusiems pats metas su ja susipažinti. Juk dėl išmokų reikės kreiptis visiems, kurie turi vaikų.

 

Nuo Naujųjų metų kiekvienam vaikui bus skiriama 30 Eur universali išmoka. Ji bus mokama nuo gimimo dienos iki 18 m., taip pat ir vyresniems vaikams, jeigu jie mokysis pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, nei jiems sukaks 21 m.

Pagal naują tvarką vaiko pinigai tėvams bus pervedami nepaisant to, kokia veikla jie užsiima ir kokios jų pajamos.

Kiek gaus didelės šeimos?

Šeimos, kurios augina (globoja) tris ir daugiau vaikų, turės teisę papildomai gauti išmoką vaikui, nevertinant šeimos gaunamų pajamų: vaikui nuo gimimo dienos iki 2 m. – 28,5 Eur, nuo 2 iki 18 (21) m. – 15,2 Eur. Tai reiškia, kad iš viso vienam vaikui bus mokama atitinkamai 58,5 arba 45,2 Eur.

Pavyzdžiui, tris vaikus (vienas iš kurių iki 2 m. amžiaus) auginanti šeima, kurioje kiekvienas iš tėvų gauna minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA), nuo 2018 m. sausio 1 d. gaus 30+30+30+28,5+15,2+15,2 =148,9 Eur.

Kaip ir kur kreiptis?

Dėl universalios išmokos vaikui (30 Eur) reikėtų kreiptis vienam iš tėvų nuo 2018 m. sausio 1 d. Pateikti prašymą išmokai gauti bus galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt. Prisijungimas galimas trimis būdais: per elektroninės bankininkystės sistemą, su mobiliuoju elektroniniu parašu arba su elektroniniu parašu. Jokių dokumentų teikti nereikia, viešuose registruose esančią informaciją tikrins patys savivaldybės darbuotojai.

Prašymą išmokai gauti bus galima pateikti ir raštu savivaldybėje. Tuomet kartu reikės pateikti savo asmens dokumentą, jokių papildomų dokumentų nereikės.

  • Prašymą išmokai gauti pakaks pateikti vieną kartą ir ji bus paskirta, iki vaikui sukaks 18 m. Jeigu pilnametis vaikas ir toliau mokysis pagal bendrojo ugdymo programą, dėl tolesnio išmokos skyrimo reikės pateikti prašymą iš naujo (jį pilnametis asmuo gali pateikti ir pats).
  • Jeigu išmoka vaikui buvo paskirta iki 2018 m. sausio 1 d. ir jos mokėjimo laikotarpis nebus pasibaigęs, išmokos mokėjimas bus tęsiamas be atskiro tėvų (globėjų) prašymo iki nustatyto laikotarpio pabaigos.
  • Papildomų išmokų mažas pajamas gaunančioms šeimoms mokėjimo tvarka išlieka ta pati, kaip ir dabar.

 Iki kada kreiptis?

Nėra reikalo dėl išmokos vaikui kreiptis 2018 m. pradžioje. Ši išmoka, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokama už praėjusius 12 mėn. Tad jei kreiptumėtės kad ir 2018 m. lapkričio mėn., būtų išmokėta, kiek priklauso nuo sausio 1 d.

Pinigai išmokami iki einamojo mėnesio 25 d.

 Ar mus tikrins socialiniai darbuotojai?

Pasklido kalbų, kad dabar, kai vaiko pinigai bus skiriami visiems vaikams, socialiniai darbuotojai galės eiti į visus namus ir tikrinti, ar tie pinigai naudojami pagal paskirtį. Tačiau iš tikrųjų gyvenimo sąlygos bus tikrinamos ne visų šeimų, auginančių vaikus. Jos galės būti tikrinamos tik šeimose, susiduriančiose su socialine rizika, siekiant išsiaiškinti, ar užtikrinami vaiko interesai.

Toliau šiame vasario “Mažylio” straipsnyje skaitykite SEB banko vyriausiasis analitiko Tado Povilausko komentarą apie tai, ar šios išmokos naudingos dirbantiems tėvams ir kaip būtų protingiausia jas panaudoti…