Jei vaikas neina į darželį…

Naivu būtų tikėtis, kad vaikas, visai nelankęs darželio, mokykloje iš karto pasijus kaip žuvis vandenyje, su visais ras bendrą kalbą ir supras, kaip dera elgtis kolektyve. Tad ką reikia žinoti tėveliams, kurių atžalos auga namuose?

1. Svarbiausia – bendravimas. Toms šeimoms, kurios pačios ugdo vaikus namie iki priešmokyklinės grupės, pirmiausia patartina gyventi pakankamai atvirą socialinį gyvenimą. T. y., svarbu neužsidaryti tarp keturių sienų, nuolat bendrauti, atrasti įvairių vietų, kur galėtumėte su vaiku nueiti. Vaikas turi gauti galimybę bendrauti su bendraamžiais – tą jis gali daryti žaidimo aikštelės, studijose, būreliuose ir kitur. Žodžiu, vaikas turi gauti įvairesnių potyrių, nei gautų, leisdamas dienas namuose ir bendraudamas tik su vienu ar keliais suaugusiaisiais. Bendravimo įgūdžiai atsiranda tik praktikoje – nepakaks teoriškai pasiaiškinti, kaip mezgasi vaikų draugystė.

2.Socialinių įgūdžių ugdymas. Be bendravimo, svarbu, kad vaikas gebėtų pats apsitarnauti, pavalgyti, susitvarkyti rūbelius, apsirengti, atsižvelgdamas į sezoną ir į orą. Taip pat jis turi žinoti, kaip pereiti gatvę, kaip elgtis, ištikus netikėtumams. Atsidūręs naujoje aplinkoje, vaikas turi jaustis pakankamai saugus ir ramus, antraip neturės jokio noro mokytis.

3.Domėjimasis rašytine kalba. Namuose turi būti pakankamai knygučių, atitinkančių vaiko amžių, ir priemonių, kuriomis jis galėtų išreikšti save bei lavinti ranką – kreidelių, spalvotų pieštukų, flomasterių, konstruktorių ir pan. Būsimam mokyklinukui reikia lavinti smulkiąją motoriką ir rankytę parengti rašymui.

4.Skaitymo įgūdžių ugdymas. Tėveliai turi vaikams skaityti daug knygų – mažieji, matydami skaitančius suaugusiuosius, natūraliai ima tuo domėtis. Skaitymo įgūdžius lavina ir knygutės vartymas, aptariant, kas joje nupiešta. Jei mažajam įdomu, galima pasimokyti raidelių ir jų jungimo į žodžius. Specialiai vaiko raginti, kad jis mokytųsi skaityti ir rašyti, nereikia.

5.Vaikas turi susipažinti su įvairiomis kitomis veiklomis ir pamėginti jas mėgdžioti. Jeigu patys tėvai nemoka pademonstruoti, kaip dainuojama, muzikuojama, šokama, darželio nelankantis vaikas turėtų būrelyje ar mokyklėlėje pamatyti, kaip tą daro bendraamžiai. Jeigu nėra galimybės jų lankyti, reikėtų pažiūrėti vaizdo įrašų. Apskritai vaiko gyvenime turi būti įvairių užsiėmimų, ir viską aprėpti, ugdant jį namie, nėra paprasta.

6.Svarbu, kad vaikas išmoktų laikytis taisyklių. Jeigu susitariate, kad po pietų skaitysite knygą ar kad kitą dieną kartu gaminsite maistą, tai taip ir reikia daryti. Taip pat svarbu, kad jis laikytųsi duoto žodžio.

7.Namie turi būti tam tikra vieta, kur vaikas išsidėlioja savo stalo žaidimus, kitus žaislus, knygeles, piešimui, spalvinimui, konstravimui ir kitoms aktyvioms veikloms skirtus reikmenis – tai bus savotiškas „darželinuko kampelis“.

8. Neskubiname, bet padedame. Visų veiklų reikėtų imtis, atsiliepiant į vaiko poreikius. Verta stebėti, kuo jis domisi, ir atitinkamai parengti jam tinkamą aplinką. Tėveliai gali manipuliuoti vaikams skirtomis priemonėmis. Tarkim, jeigu norite, kad atžala susidomėtų knygute apie gamtą, padėkite ją prie lovytės. Vaikų smalsumą sužadinti nėra sudėtinga. Tik nereikia griežtų raginimų: „Dabar sėsime prie stalo ir mokysimės piešti…“