Indigo vaikai: stebuklas ar prasimanymas?

Pasidomėjus vadinamaisiais indigo vaikais, paaiškėja, kad tai itin skirtingai vertinamas reiškinys. Vieni žmonės teigia, kad tai – šaunios, kone antgamtinių gebėjimų turinčios asmenybės, netrukus pakeisiančios visą pasaulį į gerąją pusę. Kiti mano, kad šiais gražiais žodžiais įvardijame psichikos sutrikimus.

Indigo vaikai.doc

Jie „sunkūs“, bet žavūs

Šalininkai teigia, kad indigo vaikas – tai berniukas ar mergaitė, pasižymintis naujomis, seniau (maždaug iki 1980 m.) neįprastomis savybėmis ir besielgiantis pagal kitokį elgesio modelį. Šių vaikų charakterį lemia tai, kad suaugusiesiems su jais gyventi nelengva, nuolat tenka derintis prie jų kitoniškumo. Net jų aura kitokios, nei įprasta – indigo – spalvos (todėl jiems ir prigijo toks pavadinimas).

Štai dešimt savybių, bendrų visiems indigo vaikams:

  • Į šį pasaulį jie ateina kupini karališko orumo ir atitinkamai elgiasi.
  • Jie jaučiasi verti vietos po saule ir prireikus sugeba dėl jos pakovoti.
  • Labai pasitiki savimi ir nuolat tai rodo aplinkiniams.
  • Nelinkę paklusti suaugusiųjų įtakai. Norint su tokiais nenuoramomis dėl kažko susitarti, reikia jiems gražiai išaiškinti savo pageidavimus, paliekant jiems pasirinkimo galimybę.
  • Kai kurių dalykų daryti, pavyzdžiui, laukti eilėje, šiems vaikams vis tiek bus nepriimtina.
  • Jiems nepatinka tradiciniai dalykai – norisi elgtis savaip, į viską žiūrėti kūrybiškai.
  • Ir namie, ir ugdymo įstaigoje jie nori elgtis taip, kaip jiems atrodo geriausia,  todėl jiems sunku pritapti prie aplinkinių.
  • Jeigu tokie vaikai nesulaukia supratimo, užsisklendžia. Mokykloje dėl to jie dažnai pataria bendravimo sunkumų.
  • Juos auklėjant visiškai neveiksmingos apeliacijos į tai, kad prasikalto. Pavyzdžiui, tikrai nepadės gąsdinimas: „Štai grįš tėtis ir tada tau klius už tai, ko pridarei…“
  • Šie mažyliai nesidrovėdami visur ir visada reiškia savo poreikius.

 

Jie tikrai daug gali

Įvairūs autoriai išskiria šiek tiek skirtingas indigo vaikų savybes. Tačiau visi sutaria dėl to, kad tokie berniukai ir mergaitės nuolat plaukia prieš srovę. Penkiametis gali drąsiai mėginti kažką išsikepti ant dujinės viryklės, o kol suaugusieji tvarkys tai, ką jis pridaręs, jis jau perkels auksinę žuvelę iš akvariumo į vonią… Dėl panašių savybių tokie vaikai gali aplinkiniams kliūti, tačiau kartu juos ir žavi savo meilumu, išradingumu, kūrybiškumu, kitokiais sugebėjimais. Apskritai tokie mažyliai sunkiai išbūna kelias minutes be įdomios veiklos. Kai indigo vaikas ryžtasi eiliniam eksperimentui, tėvams rekomenduojama jį stebėti iš tolo, nebent veikla būtų tikrai pavojinga.

Tiesa, gali būti, kad savo tikrąjį pašaukimą tokios asmenybės suvoks ne iš karto, o tik sulaukusios 26–27 metų. Būtent tada jos pradės daryti kažką išties reikšmingo.

 

Bandymai sprausti į rėmus

Nors ne kiekvienas indigo vaikas yra labai aukšto intelekto, tačiau dauguma bent kai kuriose srityse yra labai gabūs. Mokykloje jie taip pat retai mokosi blogiau nei vidutiniškai. Daugiau bėdų jiems kyla dėl santykių su pedagogais ir su bendraamžiais. Tarpusavyje indigo vaikai vieną dieną sutaria labai gerai, o kitą vienas kito tarsi nepastebi.

Neretai tokiems vaikams diagnozuojamas dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas ar kitokie elgesio sutrikimai. Tačiau dažnai ši diagnozė netiksli ir priskiriama tik todėl, kad norima vaiko elgesį įsprausti į kažkokius rėmus. Juk mes žavimės kai kuriais maištingais, nebijančiais prieš srovę plaukti suaugusiaisiais, tačiau nusigąstame, kai maištauti pradeda mažieji. Be to, materialistiškai mąstantiems suaugusiesiems gali kliūti tokių vaikų jausmingumas ir dvasingumas.

Labiausiai tokiems vaikams reikia ne diagnozių, o tėvų padrąsinimo, supratimo ir dėmesio. Štai keletas rekomendacijų tėvams, auginantiems indigo vaiką:

* Jo atžvilgiu elkitės pagarbiai, branginkite jo buvimą savo šeimoje.

* Padėkite jam pačiam pasirinkti būdus, kaip galėtų susidrausminti. Apskritai su tokia atžala reikia bendradarbiauti, o ne jai nurodinėti.

* Venkite priekaištų, rodykite vaikui, kad jį palaikote. Kad ir kas atsitiktų, jo nežeminkite!

* Leiskite pačiam pasirinkti jam priimtiną veiklą.

* Gražiai paaiškinkite, kodėl keliate jam vienokius ar kitokius reikalavimus. O neretai ir patiems verta permąstyti, ar tai, ko reikalaujate, yra pagrįsta ir būtina.

* Nepabrėžkite indigo vaikui, kad jis yra ypatingas, kitoks nei dauguma.