Į privatų darželį – su 100 Eur kompensacija

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikučiams trūksta tūkstančių vietų. Kad tėvams būtų paprasčiau ieškoti išeities, negavus vietos valstybiniame darželyje, nuspręsta skirti kompensacijas tiems vaikams, kurie lankys privačius darželius. Kai kurių šeimų ir ta 100 Eur kompensacija neišgelbės, bet yra daug tėvų, kurie tokiu gyvenimo palengvinimu labai patenkinti. Ir vis dėlto jiems kyla daug klausimų, susijusių su tais 100 Eur.

Kaip gyvena vilniečiai?

Pavasarį privačius Vilniaus darželius lankė apie 3000 vaikų, o dabar, įvedus 100 Eur kompensaciją tėvams, jų gretos smarkiai pagausėjo. Privatūs darželiai yra nusiteikę prireikus įsteigti iki 2000 naujų vietų.

Kompensavimo tvarką stengtasi kuo labiau supaprastinti. Kompensacijas gauna visos šeimos, jei vaiko ir vieno iš tėvų gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus mieste. Jeigu realiai gyvenate Vilniuje, tik jūsų deklaruota gyvenamoji vieta nuo seno likusi kitame mieste, neturėtų būti sudėtinga ją pakeisti, o tada ir kompensaciją gausite. Kai kurie tėveliai, registruoti Vilniaus rajone (pvz., Riešėje ar Avižieniuose) netgi deklaravo gyvenamąją vietą pas senelius ar draugus Vilniaus mieste tam, kad gautų šią kompensaciją.

Kompensacijos bus skiriamos vaikų darželiams, o ne tėvams. Tai yra, nuo rugsėjo už kiekvieną lankantį vaiką darželis gauna 100 Eur išmoką, o už tai jis bus įsipareigojęs sumažinti tėvams mokestį ta pačia suma. Pavyzdžiui, jeigu šių metų pavasarį mokestis už privatų darželį siekė 300 Eur, nuo rugsėjo jis sumažėjo iki 200 Eur ir metus negali didėti. Savivaldybės atstovai tikrina, ar ugdymo įstaigos laikosi šių įsipareigojimų.

Kompensacijos skiriamos tik lankantiesiems tuos privačius darželius, kurie pasirašę sutartis su savivaldybe. Darželiai iš esmės suinteresuoti tą padaryti, bet visgi tarp jų yra tokių, kurie sutarties nepasirašė. Tad jeigu dabar planuojate, į kokį darželį leisite vaiką, o jūsų biudžetas ribotas, verčiau darželio administracijos pasiklauskite, ar mokestis tikrai sumažės 100 Eur.

Kompensacijas gali gauti ir vaikučiai, kurie darželį lanko po pusę dienos ar ne visas savaitės  dienas, tačiau kai kurie darželiai yra nusistatę tvarką, pagal kurią priima tik vaikučius, kurie lanko „nuo… iki“.

Nuo kitų veiksnių kompensacijos skyrimas nepriklauso. Ją gauna ne tik tie vaikai, kurie laukė eilės į valstybinius darželius ir ten nepateko, bet ir tie, kurie nebandė ten patekti. Gaudami kompensaciją už privatų darželį, jie gali toliau laukti vietos eilėje į valstybinę įstaigą.

Permainos jau juntamos

Privačių darželių tinklo „Mini darželiai“ direktorė Miglė Šepetienė pasakoja: „Paskelbus apie 100 Eur kompensaciją pasirenkantiems privatų darželį, tėvų susidomėjimas darželiais šiek tiek padidėjo, nors vaikų antplūdžio nesulaukėme. Esminis skirtumas, kurį dabar pastebime, lygindami situaciją su ankstesniais metais, – dauguma vaikų, kurie lankė mūsų darželį seniau ir šiemet gavo vietas valstybiniuose darželiuose, į juos nebepereina, o lieka pas mus. Žinoma, tokių vaikų tėvai patenkinti, kad jiems nereikia keisti ugdymo įstaigos, o išlaidos sumažėja. Net ir tie keli vaikučiai, kurie pereis į valstybinį darželį, tai darys ne tiek dėl finansinių priežasčių, kiek dėl patogesnės darželio, kurį gavo, vietos.

Dar vienas skirtumas, kurį pastebime nuo šio rudens, – tie tėvai, kurie seniau galvodavo, ar pasirinkti privatų darželį, ar auklę, dabar vienareikšmiškai rinksis darželį. Juk dabar jis kainuoja du kartus, o kai kuriais atvejais net tris kartus pigiau nei auklės paslaugos.

Internete netrūksta komentarų, kad, įvedus kompensacinį mechanizmą, darželiai kelia kainas 100 Eur, o realiai tėvai turi mokėti tą patį. Taip darančiųjų pasitaikyti gali, tačiau abejoju, ar jiems toks sprendimas pasiteisintų, mat rinkoje netrūkta darželių, kurie yra sąžiningi ir kainų nekels. Tie sukčiaujantys darželiai tiesiog susigadins vardą ir nepritrauks užtektinai lankytojų.

Geruose privačiuose darželiuose vietų smarkiai pritrūkti neturėtų, nes jie bus suinteresuoti plėstis. Panorėję tikriausiai galėsite pradėti lankyti grupę kad ir nuo gruodžio.

Manau, po kelerių metų vietų trūkumo Vilniaus ir kitų didžiųjų miestų darželiuose klausimas išsispręs ir tėvai ne svajos apie tai, kaip gavus vietą valstybiniame darželyje, o galės rinktis, kur nori leisti vaiką“.

Kaune tvarka kitokia

Kaune kompensacijų lankantiesiems nevalstybinius darželius tvarka įsigaliojo nuo šių metų liepos 1 d. Kol kas dar sunku pasakyti, ar ji pasiteisino, bet, atrodo, viskas veikia taip, kaip planuota.

Kompensacijas gauna tik tie tėvai, kurių vaikai yra įrašyti į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas ir į jas nepateko. Apie tai mums informaciją teikia Švietimo ir ugdymo skyrius. Teoriškai, jeigu vaikas lanko privatų darželį nuo seniau, o eilėje  patekti į valstybinį darželį nestovėjo, tačiau į eilę būtų įrašytas dabar ir į darželį nepatektų, jis taip pat įgytų teisę į kompensaciją.

Kompensacija skiriama tik tada, jeigu vieno iš vaiko tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno mieste.

Kompensacija pas mus skiriama patiems tėvams. Tėvai turi užpildyti prašymą ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikti būtinus dokumentus: savo asmens tapatybę patvirtinantį  dokumentą, vaiko gimimo liudijimą, sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga ir mokėjimo dokumentą (kvitą), nurodantį mėnesinio mokesčio dydį.  Prašymą tėvai gali pateikti atvykę į Socialinės paramos skyrių arba per savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą.

Kompensacija skiriama už praėjusį laikotarpį, tik ne daugiau nei už tris mėnesius. Pvz., tėvai gali kreiptis spalio mėnesį ir kompensacija jiems bus grąžinama už laikotarpį nuo liepos 1 d.

Skiriamos kompensacijos dydis – 100 Eur, kai tėvų vidutinės trijų praėjusių mėnesių pajamos viršija 760 Eur. Tie, kurių pajamos mažesnės nei 760 Eur, galės gauti 175 Eur kompensaciją.

Vienuose privačiuose darželiuose mokamas fiksuoto dydžio mėnesinis mokestis, o kituose mokestis apskaičiuojamas pagal vaiko lankytų dienų skaičių. Pastaruoju atveju, jeigu vaikas daug sirgo ir už lankymą tėvai sumokėjo 50 Eur, tai jiems ir bus išmokama 50 Eur kompensacija.

Klaipėdoje – panašiai kaip Vilniuje

Klaipėdos savivaldybės atstovai pusiau juokais prasitarė, kad Vilniaus savivaldybė tikriausiai nutarimą apie kompensacijas nusirašė nuo Klaipėdos, jį parengusios anksčiau. Taigi Klaipėdoje kompensavimo tvarka, įsigaliojusi nuo rugsėjo 1 d., iš esmės tokia pati kaip ir Vilniuje: 100 Eur kompensacijos už kiekvieną vaiką skiriamos darželiams, kurie atitinka numatytus reikalavimus ir yra pasirašę sutartis su savivaldybe. Kompensacijas gauna visos šeimos, jei vaiko ir bent vieno iš tėvų deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta yra Klaipėdos mieste, ir nesvarbu, ar vaikas laukia vietos eilėje į valstybinį darželį, ar ne.

Tėvai nauja tvarka labai patenkinti, nes kai kuriems jų, kurių pajamos ne iš didžiųjų, o vietos valstybiniame darželyje gauti nepavyko, tie 100 Eur yra rimta parama. Aišku, daug priklauso ir nuo darželio – juk mokestis už juos Klaipėdoje svyruoja nuo 150 iki 500 Eur/mėn. Šiuo metu Klaipėdoje veikia aštuonios privačios ikimokyklinio ugdymo įstaigos, o priėmus šį nutarimą pasigirdo šnekų, kad jų planuojama kurti daugiau. Nusivylę liko tie tėvai, kurie nusiteikę samdyti auklę, – jie jokio palengvinimo nesulauks.